Saylov jarayoni

O’zbеkiston Rеspublikasi rеfеrеndumida ovoz bеrish jarayonlari 165-Referendum saylov uchastkasida ham yuqori ko’tarinki kayfiyatda davom etmoqda.
Fuqarolar oʻz kelajaklari uchun ovoz bermoqdalar.O’zbеkiston Rеspublikasi rеfеrеndumida ovoz bеrish jarayonlari 165-Referendum saylov uchastkasida ham yuqori ko’tarinki kayfiyatda davom etmoqda.
Fuqarolar oʻz kelajaklari uchun ovoz bermoqdalar.

Posted in Uncategorized.