Oʻquv seminar

Joriy yilning 4-noyabr kuni Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universitetining Qoʻqon filialida 3D-modellashtirish boʻyicha
oʻquv seminar tashkil etildi.
Seminar davomida kompas, avtokad, 3d-max dasturlarini doimiy ravishda talabalarga oʻrgatish va ular bilan yangi loyihalar amalga oshirish yuzasidan kelishib olindi.
????4 ноября этого года по 3d моделированию в Кокандском филиале Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова был организован
образовательный семинар. В ходе семинара была достигнута договоренность о постоянном обучении студентов программам компас, автокад, 3d-max и реализации с ними новых проектов.
????On November 4 of this year, on 3D modeling at the Kokand branch of Tashkent State Technical University named after Islam Karimov
educational seminar was organized.
During the seminar, it was agreed on the continuous teaching of compass, autocad, 3d-max programs to students and the implementation of new projects with them.

 

Posted in Uncategorized.