Oraliq va yakuniy nazoratlar jadvali

Muhandislik fakulteti yakuniy nazorat jadvali

Energetika fakulteti yakuniy nazorat jadvali

Magistratura yakuniy nazorat jadvali