Anorov Rustamjon Abduraxmonovichning fan doktori (DSc)dissertatsiyasi himoyasi

Anorov Rustamjon Abduraxmonovichning fan doktori (DSc)dissertatsiyasi himoyasi haqida e’lon!
Dissertatsiya mavzusi, ixtisoslik shifri (ilmiy daraja beriladigan tarmog‘i nomi): «Ishlatilgan dispers adsorbentlarni regeneratsiyalash va qimmatli ajratilgan mahsulotlarni utilizatsiyalashning ratsional texnologiyalarini ishlab chiqish», 02.00.11 – Kolloid va membrana kimyosi (texnika fanlari).
Dissertatsiya mavzusi ro‘yxatga olingan raqam: B2020.4.DSc/T391.Ilmiy maslahatchi: Abduraximov Saidakbar Abduraxmonovich, t.f.doktori, prof.Dissertatsiya bajarilgan muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti.
IK faoliyat ko‘rsatayotgan muassasalar nomi, IK raqami: Namangan muhandislik – texnologiya instituti, DSc.03/29.08.2023.K/T.66.02.
Rasmiy opponentlar: Jumaeva Dilnoza Juraevna, texnika fanlari doktori, professor; Eshmetov Rasul Jumyazovich, texnika fanlari doktori, dotsent; Fozilov Sadriddin Fayzullaevich, t.f.doktori, prof.
Etakchi tashkilot: Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti

Leave a Reply